Snel zoeken

Bedenktijd rond de feestdagen

feestdagen 2020

De feestdagen komen eraan. Het berekenen van de bedenktijd na het tekenen van de koopakte gaat dan nét even anders. Wij helpen je graag met een overzicht voor de berekening van de bedenktijd.

De bedenktijd duurt drie dagen en begint om 0.00 uur van de dag die volgt op de dag dat de door partijen ondertekende koopovereenkomst (in kopie) aan koper ter hand gesteld is. Indien de bedenktijd op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, wordt deze verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is. De bedenktijd wordt, zo nodig, zoveel verlengd, dat daarin ten minste twee dagen voorkomen die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag zijn.