Omschrijving

Het betreft een hoogwaardige multifunctionele ruimte ter grootte van circa 90 m². De multifunctionele ruimte is gelegen aan de rand van het centrum van Veenendaal. Tevens is er een tuin ter grootte van 45 m² aanwezig. Kenmerkend voor dit project is de traditionele bouw met hoogwaardig materiaalgebruik en hoge isolatiewaarden. Er zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig. 

Geschikt voor kantoorruimte, praktijkruimte, studio of bijvoorbeeld atelier. Turn-key oplevering in overleg. 

Het centrum van Veenendaal bevindt zich slechts op circa 700 meter afstand en kent een uitgebreid aanbod aan winkels en voorzieningen, zoals theater 'De Lampegiet', diverse uitgaansgelegenheden, restaurants en kerken. Bovendien heeft het centrum de elfde omzet van alle centra in de Randstad en de tweede van de provincie Utrecht. Hiermee heeft het centrum van Veenendaal een bovenregionale functie. 

Bereikbaarheid:
Per openbaar vervoer
Door de ligging van de gebouwen aan de rand van Veenendaal-centrum, op slechts 150 meter van een bushalte en op loopafstand van het NS-station Veenendaal-Centrum is de bereikbaarheid perfect te noemen. 

Per auto
De op- en afritten van de rijksweg A12 (Den Haag-Utrecht-Oberhausen) zijn binnen 5 minuten bereikbaar. Via de nabijgelegen A30 is de A1 (Amsterdam-Enschede) gemakkelijk te bereiken. 

Vloeroppervlakte 
De totale verhuurbare vloeroppervlakte bedraagt circa 90 m², verdeeld over de begane grond en eerste verdieping. 

De genoemde metrages zijn niet bepaald op basis van een NEN-meting en derhalve indicatief en vrijblijvend van aard. 

Parkeren
In de directe omgeving is voldoende parkeergelegenheid aanwezig. 

Zekerheidsstelling 
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom, af te geven bij of te storten op de rekening van instrumenterend notaris. 

Notaris 
Ter keuze koper. 

Betaling
Gelijktijdig met de overdracht ten kantore van instrumenterend notaris.

Aanvaarding
In overleg.

Baten en lasten
Alle baten, lasten en verschuldigde canons, waaronder begrepen heffingen die voortvloeien uit de akte van splitsing en/of reglement (indien van toepassing) komen voor rekening van de kopende partij vanaf de datum van notarieel transport. De lopende baten, lasten en dergelijke, met uitzonder van de onroerende zaakbelasting wegens feitelijk gebruik, zullen tussen partijen naar rato worden verrekend. 

Overige condities
Koopovereenkomst conform model notariaat. 

De vermelde informatie behelst geen aanbod doch globale informatie van algemene aard. De informatie is niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Vastgoed Concept staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken