Beschrijving

Met trots presenteren wij u dit bijzondere bedrijfsobject, welke voorzien is van bedrijfsruimte/-hal, kantoorruimte en showroomruimte.  

De bedrijfsruimte beschikt over een tweetal loadingdocks en heeft een verrassende indeling. 

Het is bij dit pand juist de afwisseling tussen de hal/kantoor een showroom die het tot een unieke combinatie maakt, hopelijk een combinatie die naadloos aansluit op uw onderneming. We nodigen u van harte uit voor een vrijblijvend bezoek.
 
Het bedrijfspand is gesitueerd op het bedrijventerrein “Remmerden” welke centraal gelegen is aan de provinciale weg N225, welke een verbinding vormt met Utrecht en Arnhem. De op- en afritten van de rijksweg A-12 zijn gelegen op circa 15 minuten afstand. 

Overigens zal het pand in de nabije toekomst nog beter bereikbaar zijn vanaf de A15 (Maasvlakte-Enschede). Naar verwachting zal in 2022 de Rijnbrug verbreedt worden waardoor de brug beschikt over een extra rijstrook. Dit zal de bereikbaarheid een extra boost geven.

De bereikbaarheid met het openbaar vervoer is goed, vanaf het station Rhenen is het met de bus 10 minuten tot bushalte Remmerden. Zowel landelijk als regionaal dus een absolute toplocatie.

Indeling en voorzieningen
Het object zal worden opgeleverd in de huidige staat, onder meer voorzien van: 

Kantoorruimte: 
Verwarming; 
Pantry; 
Sanitaire voorzieningen;
Systeemplafond met verlichtingsarmaturen; 
Representatieve entree; 
Kantine; 
Showroomruimte; 

Bedrijfsruimte; 
2 loadingdocks; 
Overheaddeur; 
Vrije hoogte van circa 8.00 meter; 
Krachtstroomaansluitingen; 
TL-verlichtingsarmaturen; 
Lichtstraat; 
Heaters; 
Sanitaire voorzieningen en pantry; 
Alarminstallaties; 
Entresolvloer;

Vloeroppervlakte: 
De totale vloeroppervlakte bedraagt circa 8.100 m², als volgt verdeeld: 

Bedrijfsruimte: 
Circa 2.750 m² bedrijfsruimte op de begane grond; 
Circa 450 m² bedrijfsruimte op de eerste verdieping; 
Circa 3400 m² bedrijfs- en overige ruimten -1. 

Kantoorruimte: 
Circa 725 m² kantoorruimte op de begane grond; 
Circa 725 m² bedrijfsruimte op de eerste verdieping; 
Circa 50 m² kantoorruimte -1. 

In geval van koop 

Kadastrale gegevens
Gemeente: Rhenen.
Sectie: H. 
Nummer: 6541 
 
Perceelgrootte: 5.552 m².

Bouwjaar: 
Omstreeks 2002 

Vraagprijs: 
€ 3.250.000,- kosten koper, te vermeerderen met btw. 

Betaling: 
Gelijktijdig met de overdracht ten kantore van instrumenterend notaris. 

Baten en lasten: 
Alle baten, lasten en verschuldigde canons, waaronder begrepen de heffingen die voortvloeien uit de akte van splitsing en/of reglement (indien van toepassing) komen voor rekening van de kopende partij vanaf de datum van notarieel transport. De lopende baten, lasten en dergelijke, met uitzondering van de onroerende zaakbelasting wegens feitelijk gebruik, zullen tussen partijen naar rato worden verrekend.  
 
Notaris: 
Ter keuze koper. 

Zekerheidstellingen: 
Bakgarantie of waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom, af te geven bij of te storten op de rekening van instrumenterend notaris. 

Aanvaarding: 
In overleg.

Overige condities: 
Koopovereenkomst conform model notariaat. 

In geval van huur: 

Huurprijs: 
€ 315.000,- per jaar (exclusief btw). 

BTW: 
Het uitganspunt is btw belaste verhuur. Indien huurder de btw niet kan verrekenen dan zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd. 

Huurprijsaanpassing: 
Jaarlijks op basis van de wijziging van het maandprijs-indexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Servicekosten: 
Huurder is voor eigen rekening en risico direct contractant bij de openbare nutsbedrijven voor wat betreft de levering water, gas, en elektra. 

Betaling: 
Huurpenningen en btw per maand vooruit. 

Zekerheidsstellingen: 
Afhankelijk van de financiële gegoedheid van de kandidaat een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van minimaal drie (3) maanden huur, inclusief btw. 

Aanvaarding: 
In overleg.

Huurtermijn: 
In overleg. 

Opzegtermijn: 
In overleg. 

Overige condities: 
Huurovereenkomst op basis van het meest recente standaardmodel van de Raad voor Onroerende zaken (ROZ). 

Plattegrondtekeningen:
De in deze projectinformatie opgenomen tekeningen zijn slechts van indicatieve aard. 
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

De vermelde informatie behelst geen aanbod doch globale informatie van algemene aard. 
De informatie is niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden. 
Zowel CMC-Bedrijfsmakelaars als VC Makelaars staan niet in voor de juistheid en volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken